வணக்கம் நண்பர்களே!

இதோ நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்ப்பார்த்த என் சிறுகதைகள் உங்களுக்காக…

கதை – 1

இரத்த பூமி